udruženje nezavisnih procjenjivača crne gore

O udruženju

Osnovne informacije o Udruženju nezavisnih procjenjivača Crne Gore
Udruženje procjenjivača Crne Gore je organizacija licenciranih i dobrovoljno učlanjenih procjenjivača Crne Gore.

Udruženje procjenjivača osnovano je i registrovano kao nevladina organizacija kod Ministarstva pravde (Rješenje br. 02-3493/0 od 07.06.2000. godine), usklađeno sa Zakonom o nevladinim organizacijama (rješenje MUP-a broj 05 006/12-13830/2 od 19.03.2013. god). Osnivačka skupština Udruženja održana je je 01.06.2000. godine, na kojoj su donesena konstitutivna i druga akta, formirani i izabrani organi Udruženja (Skupština, Upravni odbor, Predsjednik, Nadzorni odbor, komisije). Osnovni ciljevi Udruženja su: Okupljanje kompetentnih lica različitih struka, radi unapređenja prakse profesionalnog procjenjivanja. Da se osnuje Udruženje koje će biti prepoznato po autoritativnosti u procjenama vrijednosti koje će se uvažiti od subjekta u CG i vanjskom okruženju, jer će implementirati i primjenjivati međunarodne standarde za procjenu vrijednosti, pratiti stranu i domaću praksu. Da bude jedna od logističkih poluga u ekonomskom sistemu, na način što će se stručno i nepristrasno uključivati u proces vrednovanja i transakcijama imovine. Da razvija profesionalnu etiku, ličnu i društvenu odgovornost nezavisnih procjenjivača uz stalnu edukaciju i osposobljavanje i uspostavljanje saradnje i učlanjivanje u internacionalne institucije procjenjivača. Udruženje (članovi) vrši procjene svih vrsta imovine: materijalnu i nematerijalnu, zemljište, objekte i opremu, obrtnu, ličnu, umjetnička djela, hartije od vrijednosti, kapital. Većina članova Udruženja su u periodu otvaranja procesa transformacije privrede (1989. godine) aktivni učesnici tog procesa kroz izradu elaborata o procjeni vrijednosti imovine i društvenog kapitala. Udruženje sada okuplja preko 100 procjenjivača raznih specijalnosti: ekonomska oblast, tehnička oblast (građevinska, mašinska, saobraćajna, elektro) poljoprivredna, rudarsko-geološka, pomorska, pravna, likovna i dr. U skladu sa Statutom Udruženja, uz predhodnu saglasnost Agencije Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja i Privrednog suda u Podgorici, Skupština Udruženja je donijela odluku o uspostavljanju jedinstvenog spiska ovlašćenih procjenjivača Crne Gore, što znači da su svi ovlašćeni procjenjivači u Crnoj Gori licencirani od strane Udruženja i njegovi članovi.

AKTUELNOSTI

KONTAKTIRAJTE NAS